Priser

Priser

Motorattest til kørekort 500 kr
Uarbejdsdygtighedsattest 450 kr
Varighedserklæring 450 kr
Privatkonsultation 400 kr
Privat telefonkonsultation 150 kr
Privat besøg 0-4 km 465 kr
Privat besøg 4,1-8 km 520 kr
Privat besøg 8,1-11 km 570 kr
Kilometertakst pr. km privat 3 kr

 

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.