Priser

Priser

Motorattest til kørekort 600 kr
Uarbejdsdygtighedsattest 600 kr
Varighedserklæring 600 kr
Privatkonsultation 600 kr
Privat telefonkonsultation 300 kr
Privat besøg 0-4 km 465 kr
Privat besøg 4,1-8 km 520 kr
Privat besøg 8,1-11 km 570 kr
Kilometertakst pr. km privat 3 kr

 

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.