Personale

Klinikken er en kompagniskabspraksis, hvilket betyder at man frit kan vælge hvilken læge man vil ind til. Dette kan dog ikke imødekommes ved akutte henvendelser. Vi deltager løbende i uddannelse af yngre læger, og har ansat lægevikarer. Der er dagligt supervision af vores yngre kollegaer, for at sikre god uddannelse og behandling af vores patienter.

Læge Niels Bechtold
Indehaver af praksis
Speciale i almen medicin

Jeg er født i 1967, er gift og har 2 børn.
Jeg har haft lægeklinik i Silkeborg i 10 år (2005-2015).

Opdateres løbende fagligt:
-ved deltagelse i adskillige kurser igennem året
-ved deltagelse i lokal uddannelsesgruppe
-ved deltagelse i flere selskabers årskongresser

Medlem af:
-Praktiserende Lægers Organisation: PLO
-Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin: DSAM

Jeg har klinisk erfaring fra ansættelser på dels sygehus afdelinger, dels almen praksis.
På sygehus har jeg arbejdet 3 år på medicinske afdelinger desuden på afdelinger for Gynækologi, Abdominalkirurgi, Ortpædkirurgi, Psykiatri. I Almen praksis har jeg arbejdet i Hobro, Ålborg, Århus C, Randers, Rendalen (Norge), Kauto Keino (Norge), Grenå og Silkeborg.
Jeg arbejder desuden i Lægevagten i Region Midtjylland.

Læge Christina Grejs
Indehaver af praksis
Speciallæge i Almen Medicin

Jeg er født i 1974, gift med en narkoselæge og har 3 børn.

Inden lægestudiet har jeg uddannet mig til sygeplejerske ( 1995-1999 ) og har arbejdet som sygeplejevikar indenfor både medicin og kirurgi.

Jeg prioriterer løbende faglig opdatering:

– ved deltagelse i kurser og kongresser i løbet af året
– ved deltagelse i efteruddannelsesgrupper

Medlemskab: Dansk Selskab for Almen Medicin  DSAM og Praktiserendes Lægers Organisation PLO

Jeg har sygehuserfaring fra Silkeborg, Horsens og Århus indefor bred intern medicin, herunder akutlægeansættelse, ortopædkirurgi, kvindesygdomme og fødsler samt børnesygdomme. desuden en del erfaring indenfor psykiatri. Min almen praksis erfaring er både fra land- og bypraksis i Ikast, Silkeborg, Horsens, Odder og Århus.

Desuden er jeg en del af lægevagtsarbejdet i Region Midt

Læge Bettina Lousdal Riis
Indehaver af praksis
Speciallæge i Almen Medicin

Jeg er født 1977, er gift og har 3 børn.

Uddannet læge fra Aarhus Universitet 2006, og speciallæge i almen medicin 2015.
Herefter vikariater i forskellige lægehuse i Aarhus frem til ansættelse og køb af Tilst Lægehus 2017.

Jeg prioriterer løbende faglig opdatering:

– ved deltagelse i kurser og kongresser i løbet af året
– ved deltagelse i efteruddannelsesgrupper

Medlemskab: Dansk Selskab for Almen Medicin  DSAM og Praktiserendes Lægers Organisation PLO.

Jeg har Sygehuserfaring fra Viborg og Aarhus, hvor jeg har haft ansættelser på kirurgisk afdelinger, afdeling for kvindesygdomme og børneafdeling på Skejby Sygehus, samt interne medicinske afdelinger. Min almen praksis erfaring strækker sig fra landpraksis i Thorning og på Djursland, samt flere forskellige bypraksis i Aarhus.

Desuden er jeg en del af lægevagtsarbejdet i Region Midt.

Læge: Kristian Ugelvig Koopmann
Indehaver af praksis
Speciallæge i Almen Medicin

Kristian Koopmann_SH

Jeg er født i 1984 og har 2 børn med min ægtefælle.

Jeg er uddannet fra Århus universitet fra 2010. Speciallæge i Almen medicin den 31/1-2020.
Jeg har inden hoveduddannelsen i almen medicin haft ansættelse på Randers sygehus på ortopædkirurgisk afd, samt haft 3 ansættelser i Norge i almen praksis.
Inden min ansættelse i Tilst lægehus, har jeg været i praksis i Egå, Them og Horsens. I løbet af uddannelsen har jeg haft ansættelser  på gynækologisk afdeling, medicinsk afdeling, børneafdeling, psykiatrisk afdeling samt akutafdeling.
Medlemskab: Dansk Selskab for Almen Medicin  DSAM og Praktiserendes Lægers Organisation PLO.

Desuden er jeg en del af lægevagtsarbejdet i Region Midt.

Praktiserede læge: Finnur Eldevig

Ansat som fast læge i klinikken

Uddannelseslæge: Filip Aalbæk

Filip starter i klinikken pr. 1/5 2021. Er i gang med uddannelsen til praktiserende læge.
Har være hos os i 6. mdr. i første omgang. Herefter er der et forløb på Sygehusafdelinger, hvor han vil have en dag i måneden hos os det kommende halve år.

Uddannelseslæge: Maria Rasmussen

Uddannelseslæge: Pia Larsen

Sygeplejerske:  Dorte 

Jeg er født i 1985, er gift, og har 3 børn.
Jeg er uddannet sygeplejerske i 2011. Jeg har erfaring fra geriatrien, akutafdelingen og seneste hjemmesygeplejerske og kompetenceudvikling af kollegaer i kommunen.
Opdateres løbende fagligt ved deltagelse i relevante kurser og supervision i hverdagen.
Startede i praksis i 2022.

Sygeplejerske:  Tora

Jeg er født i 1973. Jeg er uddannet sygeplejerske i 2000.
Jeg har 10 års erfaring fra sygehus og 4 år fra hjemmesygeplejen.
Derudover har jeg arbejdet som Stationssygeplejerske i Grønland.
Startet i praksis i 2019

-Opdateres løbende fagligt ved deltagelse i diverse kurser.

 

Sekretær: Louise 

Jeg er født i 1974 og har 2 børn. Jeg er uddannet farmakonom i 1998 og har bla. brugt min uddannelse i medicinindustrien, samt på apotek frem til 2011. Siden har jeg været ansat som lægesekretær i almen praksis med laboratorie funktioner.

Sekretær: Eveline

Eveline Søndergaard_SH

Jeg er født i 1970, gift og har 2 børn.
Jeg er uddannet lægesekretær og har tidligere arbejdet på Aarhus Universitetshospital.

Sekretær: Jeanette

 

Praksisassistenter (medicinstuderende):

Karoline Niebuhr

Lasse  Nyhegn

Jesper Staulund

Marie Brummerstedt

Nikolaj Østergaard

Philip Nielsen

Amalie Gedde

Majken Mortensen

Mathias Bjerregaard

Leonora Rasmussen

Esben Kaastrup