INFO om tidsbestilling/akut/video

Kære patienter tilknyttet Tilst Lægehus

Mundbind kun nødvendig ved øvre luftvejsinfektion pr. 26/4-22.

Bestilling af tider online er i ferieperioden begrænset, da vi har nedsat bemanding.

Videokonsultationen egner sig til  til kort afgrænset problematik. Man logger sig på til video via ” min læge”
MIN LÆGE app (VIDEO) Typisk velegnet til konsultationer omhandlende et udslæt, aftalte opfølgninger eller lignende.

Det er fortsat muligt at ringe ind og blive set akut på dagen ved akut opstået sygdom.

Almindelige konsultationer er almindeligvis begrænset til ca. 15 min. hos læge. Der kan ikke aftales mere end en konsultation pr. dag pr. patient for at holde ventetiden nede.

Ring mellem 10 og 12 mhp. tid til en almindelig konsultationen ved nedenstående:

Børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser

Kontrol af kroniske sygdomme f.eks.:

Sukkersyge, Hjertekarsygdom som tidligere blodprop, forhøjet blodtryk, uregelmæssig hjerterytme, hjerteklapsygdom
Lungesygdomme som KOL, astma
Stofskiftesygdomme.
Kroniske smerter
Kronisk psykisk sygdom.

– Til ovenstående  skal der  bestilles tid til blodprøver og evt. hjertekardiogram eller urinprøve ugen før.

Terapeutiske samtaler.

Attester til forsikringsselskaber og visse attester til kommunen bl.a. LÆ 265, LÆ 145.

Mindre operationer

Anlæggelse af spiral

E-konsultation: du kan her skrive spørgsmål til din læge, f.eks. omkring blodprøvesvar. Dette modul er IKKE til medicin- og tidsbestilling samt akutte henvendelser